Discover Sights - Explore Your Mind

Buvęs nebuvęs

0 Comments

Kai sekundės dalelė

Byrėjo į tūkstančius šukelių,

Kai pamačiau žvilgsnį

Pervėrusį širdį

Ten buvai tu,

Buvęs nebuvęs,

Ranką paėmęs prieš tūkstančius metų.

 

Kur buvai tuos tūkstančius metų?

Ar kvėpavai, ar gulei ir kėleis,

Ar kartu, tuo pačiu metu mes žolę mynėm,

Ar ranką paleidęs kritai ir nekėlei?

 

Kritai ir nekėlei.

Tolyn ir žemyn tuos tūkstančius metų.

Kvėpavai, bet tik tam kad atbudęs

Kristum gilyn į šaltį ir gėlą.

 

Nematei nei mėlyno, nei rausvo,

Tik juodą, patamsiuose blykštantį.

Pro langą, plaukus raunantis iš skausmo

Šaukei tajam negrįžtančiam.

 

O jis ir negrįžo.

Tik lėkė į priekį spartus,

Tave prilaudęs po savo sparnu,

Liūliavo kad užsimirštum.

 

Po tuoju sparnu kantriai tūnojai,

Ieškojai, šaukei, bet nieks negirdėjo

Bebalsio, berankio, bekojo

Tavęs tokio niekam nereikėjo.

 

Tad laukei.

 

Visa tai pamačiau

Tą sekundės dalelę

Byrėjusią į šipulius,

Kėlusią virpulius,

Skaudėjusią kaip mirtis šaltą naktį nebylią.

Juk ten buvai tu, laukei tyliai.

 

Kol pamatys, kol atpažins,

Kol supras, kad ten tu, kad žmogus

Po sluoksniais mūriniais.

Kol prieis,

Kol ranką paduos,

Kol prilies… pirštais geležiniais.

 

Buvęs nebuvęs.

Štai buvai tu tą sekundės sekundę.

Skarmalais apsisiautęs, pasislėpęs nuo alkio…

… ir šypsena, kaip prieš tūkstančius metų.

 

Mačiau. Šaukiau, skalijau

Iš baimės verkiau.

Nepriėjau. Perdaug tų sekundės dalelių bijojau.

Kad pasiglemš, kad neištrūksiu,

Kad su tavim krisiu, kad neišnirsiu.

Kad mirsiu.

Visa tai supratau.

Nepriėjau.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>